Behandlingsområder

Hos Psykolog Østerbro behandler vi en lang række tilstande hos både voksne, unge og børn. Listen er ikke udtømmende, men giver et billede af de tilstande vi næsten dagligt møder i praksis.

 • Angst
 • Stress
 • Generaliseret angst
 • Panikangst
 • Præstationsangst
 • Fobier
 • Socialfobi
 • Depression
 • Sorg
 • Krise
 • Vrede
 • Selvværdsproblematikker
 • Traumer og PTSD
 • Søvnproblemer
 • OCD
 • ADHD
 • Spiseforstyrrelser
 • Samlivsproblemer
 • Parterapi

Vi foretager ligeledes psykologiske tests og undersøgelser.

De hyppigst forekommende tilstande:

Stress

Stress er efterhånden blevet alle mands eje. Vi har travlt og nogle gange meget travlt. Stress er i virkeligheden vores krops alarmsystem, som fortæller os at vi nu er i en udfordrende situation. Stressreaktionen skal med andre ord fortælle os, at vi eksempelvis skal handle hurtigt. Stress er derfor ikke en sygdom, men kan føre til sygdomme, hvis vi lever i en stresstilstand over længere tid.

Får kroppen ikke mulighed for at slappe af mellem de ”sunde” stressreaktioner, men lever i en stressbelastet tilstand over lang tid, kan det føre til angst og depression. Også hjerte-/karsygdomme og det der kaldes udbrændthed kan være en følge af langvarig ubehandlet stress.

De fysiske tegn på stress er fx hjertebanken, hovedpine og svedeture. Du kan også opleve manglende appetit, ondt i maven og en konstant indre uro. Psykiske tegn på stress omfatter fx træthed, hukommelsesproblemer, koncentrationssvigt og humørforladthed.

Angst

Vi oplever alle sammen angst – eller frygt og bekymring – af og til. Angst er i realiteten en naturlig reaktion som kommer af stress, og er en del af kroppens advarselssystem, som skal gøre os i stand til at overkomme forskellige situationer.

Angst bliver et reelt problem, når du helt overdrevet frygter almindelige situationer i hverdagen – irrationel frygt kan man sige. Så er det ikke længere en sund og normal reaktion men en lidelse. Der findes forskellige angstlidelser, som fx fobier, hvor man er bange for noget bestemt. Det kan være tandlægeskræk, højdeskræk, frygt for lukkede rum osv.

Panikangst, generaliseret angst, OCD er andre angsttyper, som kan behandles hos Psykolog Østerbro.

Depression

Depression er en psykisk lidelse som udløses af belastninger eller belastende omstændigheder. Det kan være specielt belastende livssituationer som fx dødsfald og skilsmisse men også det at miste sit job. Vinterdepressioner og fødselsdepressioner er andre depressioner udløst af specielle faktorer.

Det kendetegnende ved en depression er, at alt bliver negativt. Ens tanker om både sig selv og omverdenen bliver negative, og man for svært ved at overkomme selv de nemmeste hverdagsting. Typisk vil der være tale om enten en mild depression, moderat eller svær eller alvorlig depression. Behandling med antidepressiv medicin bør aldrig stå alene, men behandles hos enten psykolog eller psykiater.